ROB KEMPINSKY- BOROVICE ZÍSKALA CENU PRESIDENTA BCI